En Çok Tercih Edilen 5 Program

En Çok Tercih Edilen 5 Program

Sosyal Bilimler Enstitülerinde en çok tercih edilen 5 programın detaylarını aşağıda belirtilmiş bulunmaktayız. En çok tercih edilen 5 programın ortak noktalarından bir tanesi piyasada istihdam edilme noktasında bu programların daha öncelikli olmasıdır. En çok tercih edilen 5 program uzun süre daha tercih edilme oranlarında ön planda olacağı görülmektedir.

En Çok Tercih Edilen 5 Program :

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi

Türkiye günümüzde olan değişimleri yakalayabilen, ekonomik ve sosyal alanlarda olan değişimlere ayak uydurabilen bir ülke olmaktadır. Bu değişimlerin tabana kadar yayılması ile olumlu sonuçlardan bahsedebileceğimiz gibi olumsuz sonuçları da yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişen göç, işsizlik, istihdam gibi sorunlar toplumun genel yapısıyla alakalı değişimleri tetiklemektedir. Değişime ayak uyduramayan ya da diğer bir tabirle bu değişim döngüsüne yenik düşen aile yapısı kendi içerisinde sorunlar yaşamaktadır bu da aile birliğinin korunmasını oldukça zor hale sokar. Bunun sonucu olarak aile içi şiddetin, boşanmaların ve hatta aile içi cinayetlerin bile arttığını gözlemlemek mümkündür. Bu kargaşa içerisinde aileler çocukları içinde endişe duymakta, onların yetişme dönemleriyle alakalı sürecin sağlıklı ilerlememesi durumundan şikayetçi olmaktadırlar. Bütün bu sürecin hızlanması üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu sürecin daha sağlıklı ilerlemesi açısından aile danışmanı ihtiyacını saptamıştır. Kurulacak olan aile danışma merkezlerinde bu danışmanlar yardımıyla halkla iletişim kurulması hedeflenmiş ve kurumların belki de en büyüğü olan aile kurumunun birliğinin sağlanması için çalışmalar yapılmıştır. Duyulan ihtiyaç ışığında bu bölümlerin üniversitelerde yaygınlaşması da, bu bölümde iş olanaklarının arttığının göstergesidir.

Reklam ve Stratejik Marka İletişimi

Teknolojinin önem kazanması ve insanların algılarını büyük oranda etkileyen reklamcılık, büyük bir iş gücünü bünyesinde barındırmaktadır. Bu programla, kar amacı güden veya gütmeyen bütün kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu ‘’tanıtım’’ olgusu araştırılmakta, teori ve pratik dengesini sağlayan bir bölüm olmaktadır. Programla hem akademik alanda çalışmaların yapılması hem de sektörel çalışmalarda katılımcılara destek olunması amaçlanmıştır. Dijital iletişim trendlerini yakından takip etmeyi sağlayan program sosyal medya, dijital reklamcılık, müşteri davranışları, uluslararası reklamlar gibi konularda da bilgi akışı sağlamakta ve konu hakkındaki gelişimlerini tamamlamalarına yardımcı olmaktadır. Programdan elde edilen bilgilerle farklı bakış açısı kazanılması, pazarlama öngörülerinin gelişimine yardımcı olunması gibi özelliklerin birey üzerinde tamamlanması hedeflenmiştir. Marka ve reklam arasındaki trendleri yakalamak, bu süreçteki gelişimleri raporlayabilmekle birlikte yaratıcılığın güçlendirilmesi programın en önemli temel esaslarındandır. Bu becerilere sahip uzmanlar yetiştiren bölüm, şüphesiz gelecekteki ticaretin önemli belirleyicilerinden olacaktır.

Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim, kişi ve kurumların amaçlarına ulaşabilmeleri için hedef kitlenin doğru saptanması, beklenti ve isteklerin belirlenmesi aşamasında doğru kararlar almakla yükümlü olan ve bu kararları belli bir program eşliğinde uygulayan çağdaş yöneticilik anlayışı olarak özetlenebilir. Küreselleşmenin etkisiyle sosyal, ekonomik, hukuksal alanlarda kızışan rekabette yönetim gücüyle öne çıkabilen bireylerin yetiştirilebilmesi adına bu tarz yüksek lisans programları açılmış ve yaygınlaşmıştır. Firmalar artık kendilerini özellikle de yönetimleriyle öne çıkarmayı hedeflediklerinden bu alanda iş imkânlarının sıklaştığı söylenebilir. Programla birlikte ürün, hizmet ve kurumun tanıtılması sürecini iyi yönetebilecek, kurumun imajını başarılı bir şekilde geliştirebilecek hizmetin verilmesi için teoriler öğretilmekte ve bunu pratiğe dökme sürecinde de yardımcı olunmaktadır. Sürekli değişkenlik gösteren iş süreçlerinde kriz dönemlerinde dahi bu süreci iyi yönetmek, krizi bir fırsat durumuna çevirmek gibi öğretileri olan bölüm aslında bir kurumun başarıya ulaşması için ana departmanı olarak sayılabilir. Büyüyen Türkiye ekonomisiyle, bütün bu özellikler ışığında bu alanlarda uzmanlık kazanmış kişilere ihtiyaç duyulacağından, bölüm özellikle de ileriki dönemler içinde önem arz etmektedir.

İnsan Kaynakları Yöneticiliği

Programın temelinde öğrencilere, insan kaynaklarının işlevinin, yönetim süreci içerisindeki görevlerinin tanımı yapılmaktadır. Verilen zorunlu derslerle kuramsal olarak yönetim ve insan kaynaklarına dair temel bir bakış açısı kazandırılmak istenir. Özellikle iş dünyasının her gün büyüyen ve değişen bir yapıda olması bölüm için önemli bir çalışmadır. Bu hızı yakalamanın mümkün olmadığını gören firmalar, çıkabilecek kriz durumlarında süreci iyi yönetebilecek kişilere ihtiyaç duymaktadır. Bu program da tam olarak var olan bilgiyi kullanmayı değil, duruma göre en iyi konumu almayı öğretmektedir. Bölümü okurken iş hayatındaki işleyişi en yakından hissetmeleri de öğrenciler için iyi bir tecrübe olur. Daha iş hayatına atılmadan bu konuda yetkinlik kazanmak, çalışma süreçlerinde öğrencileri artık bir üst noktaya taşımaya yardımcı olur.

Gayrimenkul Yönetimi

Farklı birçok sektörün bileşimiyle oluşan bir program özelliği taşımaktadır. Finans kaynaklarının geliştirilmesi, bina ve çevre tasarlanması ve bunlarla alakalı hukuki sürecin tamamlanması gibi süreçlerin yürütülmesiyle önemli bir olguyu ortaya çıkarmaktadırlar. Özellikle ülkemizde sürekli gelişen inşaat sektörünün gelişmesiyle gayrimenkul da büyük önem kazanmıştır. Son dönemlerde rakamlardan da görüldüğü üzere inşaat ve bununla alakalı olan sektörlere yapılan yatırımlar ülke ekonomisinde büyük bir yer kapsamaktadır. İstihdam kaynaklarının büyük bir oranını oluşturan sektör aynı zamanda artık önemli bir yatırım aracı olarakta kabul edilir. Dolayısıyla gayrimenkul yatırımlarının borsada işlem görmesi, ihraç edilebilmesi ve başka birçok özelliği de bünyesinde barındırmasıyla gün geçtikçe önem kazanan bir bölüm haline gelmiştir. Sürekli büyümesini sürdüren bu sektör, kendi içerisinde uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duymaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde günümüzde ve ileriki dönemler için de bu anlamda uzmanlaşmış kişilere iş imkânı doğacaktır.

Hayal Gücünüzü Besleyin: Benzer Konulardaki Bağlantıları İnceleyin

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

meritking meritking güncel giriş kingroyal kingroyal giriş madridbet giriş
Portobet Giriş