Teğmen Maaşları 2024 – Maaş Tablosu ve Başvuru Şartları

Teğmenler, ordunun nizami bir şekilde işlevini yerine getirebilmesini sağlayan ve birçok alanda görev sahibi olan subay grubudur. Bu subay grubu hem geçmişte hem de günümüzde orduda önemli yer tuttuğundan teğmenlik sıkça tercih edilen meslekler arasındadır. Bu mesleği tercih etmek isteyen ve şu an bu işi yapmakta olan kişiler 2022 yılında güncel olarak teğmen maaşlarının nasıl olduğunu merak etmektedir.

Teğmen maaşları 2024 yılında önceki yıllara oranla artış göstermiştir. Teğmen maaşlarında genel olarak artış yaşanmış olması tüm teğmen maaşlarının aynı yükseklikte olduğu algısını yaratmamalıdır. Çünkü teğmen maaşlarını etkileyen birden çok faktör bulunmaktadır. Bu nedenle teğmenlik mesleğini tercih eden kişiler bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Bu faktörlerin en önemlileri arasında görev yeri yer alır. Görev yeri ülkemizdeki birçok meslek gibi ordu mensubu olan teğmenlerde de maaş farklarına yol açmıştır. Çalışma şartlarının daha idealize edildiği bölgelerde teğmen maaşlarında düşüş yaşanmaktayken daha zor koşullarda teğmen maaşları artmaktadır.

Teğmen maaşlarında büyük farka yol açan bir başka etken de teğmenlerin orduda yer aldığı kuvvetlerdir. Hava kuvvetlerinde çalışan bir teğmenle kara kuvvetlerinde çalışan bir teğmenin maaşları farklı olacaktır. Tüm bunlarla birlikte teğmenler arasındaki deneyim ve rütbe farkı da önemli maaş farklarının arasındadır. Genel olarak belirli bir maaş portföyü çizmek gerekir ise teğmenlikte taban maaşı 26.000 – 87.500 TL bandındadır. Ancak birçok teğmen direkt olarak belirlenen bu taban maaş üzerinden maaşlarını almaz. Ek ödemeler ve belirli ödenekler ile maaşlarda değişiklikler görülür. Bu sayede en düşük teğmen maaşı 26.000 TL olmamaktadır.

Teğmen Maaşlarındaki Ek Ödemeler

Teğmen maaşlarında birçok memur grubunda olduğu gibi ek ödemeler mevcuttur. Ek ödemeler arasında medeni duruma bağlı olan ek ödemeler, çocuk kaynaklı ek ödemeler ve nöbetler bulunmaktadır. Teğmen maaşlarındaki ek ödemeler arasında yer alan nöbetler maaşta aylık olarak 1.000 – 1.500 TL artış sağlamaktadır. Doğu bölgesinde görev yapan teğmenler nöbet tuttuklarında maaşlarına yansıyan ek ödemeler daha fazla olacaktır.

Nöbet süreleri değişiklik gösterebilir ancak genellikle 24 saat sürelidir. Çocuk sahibi olan teğmenler de çocuk sayılarıyla orantılı olacak bir biçimde maaşlarını ek ödemeli olarak alabilmektedir. Bunlara ilaveten göreve çıkan teğmenler yer aldıkları göreve bağlı olarak da ek ödeme alacaklardır. Özellikle hava kuvvetlerinde görev yapan teğmenlerin görevleri sayesinde elde ettikleri ek gelirleri diğer kuvvetlere oranla fazladır.

Jandarma Teğmen Maaşları 2022

Silahlı kolluk kuvveti olarak orduda yer alan jandarma bünyesinde çok sayıda teğmen görev yapmaktadır. Teğmenlerin jandarma içerisinde farklı görevleri bulunmaktadır. Jandarmada kendine büyük yer edinen teğmenlerin maaşları ise değişkenlik göstermektedir. Öncelikli olarak teğmenlerin ne süredir bu meslekte görev yaptıkları önemli bir kriterdir. Jandarmada yeni görev alan bir teğmen ile daha uzun deneyime sahip olan bir teğmen arasında maaş farkı yaşanmaktadır.

Yeni göreve başlayan bir teğmen yaklaşık olarak 6.500-7.000 TL arasında maaş almaktadır. Daha deneyimli jandarma teğmen maaşları ise yaklaşık olarak 7.500 – 8.500 TL arasında değişiklik göstermektedir. Ancak bu maaşlar tutulan nöbetlerle birlikte artış gösterecektir. Jandarma teğmenin maaşı bununla beraber asayiş tazminatı, medeni hal ve çocuk sahipliğiyle birlikte de değişecektir. Sahip olunan Aynı zamanda jandarma Doğu illerinde bulunuyorsa teğmen maaşı yaklaşık olarak 8.500 TL olmakta ve belirtilen durumlarla birlikte artış göstermektedir.

Doğu’da Teğmen Maaşları 2022

Ülkemizde belli bölgelerde yaşanan terör olayları ve olumsuz hava şartları nedeniyle o bölgelerde çalışan teğmenler için devletin belirlediği maaş portföyünde artış yaşanmaktadır. Bu maaş artışı doktorlar, öğretmenler için artış göstermekle beraber en belirgin artış ordu mensuplarının maaşlarında görülür. Görev esnasında yaşanan zorluklar ve güvenlik sıkıntıları bu belirgin artışın temel sebeplerindendir. Doğu’da teğmen maaşları yaklaşık olarak 8.500 TL‘dir.

Bu miktar Doğu illeri arasında da değişiklik gösterir. Sınır bölgelerinde yer alan teğmenler daha yüksek maaş alacaktır. Bunlara ek olarak o an mevcut duruma göre tehlikeli olarak nitelendirilen illerde de dönemlik olarak artış yaşanabilir. Belirtilen maaşlara ek olarak tutulan nöbetler ve alınan terör tazminatları ile birlikte maaşlar en az 9.500 TL seviyesindedir. Ek ödemelerle birlikte doğuda teğmen maaşları 15.000 TL’ye kadar çıkabildiği bilinmektedir.

Teğmen Nasıl Olunur?

Teğmen olmak, orduda görev alabilmek isteyen kişiler için birden çok yol bulunmaktadır. Bu yollar arasında ilk tercih edilen yol Harp Okulu’nu tamamlamaktır. Harp Okulu’nu tamamlayan kişiler teğmen olarak mezun olabilir ve direkt olarak mesleklerine başlayabilirler. Harp Okulu’na girebilmeleri için mevcut olan sistemdeki sınava (MSÜ)  girmiş olmak ve yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Bir diğer yol ise sözleşmeli teğmenlik yapmaktır. Bu şekilde görev yapan teğmenlerin koşullarında ve maaşlarında değişiklikler görülebilmektedir. Bir diğer yol ise asteğmenlik görevini belirli bir süre boyunca icra etmiş olan asteğmenlerin teğmenlik sınavında başarılı olmaları ve teğmenlik görevlerine başlamalarıdır. Teğmen olmak isteyen kişiler bu yollardan birini tercih ederek teğmen olarak göreve başlayabilir.

Teğmen Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Her meslekte olduğu gibi teğmenlik için de birtakım özelliklere sahip olmak gerekmektedir. Bu özellikler arasında öncelikle fiziki yeterliliğe sahip olmak ve sağlıklı olmak gelmektedir. Teğmen olmak için gereken şartlar arasında adli sicil kaydının temiz olması koşulu da vardır. Adli sicil kaydı temiz olmayan kişiler teğmenlik şartları karşılanmamış olacağından göreve kabul edilmeyeceklerdir. Aynı zamanda teğmen olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir. Vatandaş olmayan kişiler ordunun genelinde olduğu gibi teğmenlikte de görev yapamazlar.

Yaş sınırı olarak ise 20 yaş belirlenmiştir. 20 yaşının altında bulunan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Harp Okulu’nu bitiren kişiler aldıkları eğitimin süresi 5 yıl olduğundan bu şartı kolaylıkla karşılayacaklardır. Bunlarla beraber teğmen olabilmek için erkek olmak gerekmemektedir. Kadınlar da gereken koşulları sağlamak koşulu ile teğmen olabilmektedirler. Teğmen olmak isteyen kişilerin medeni durumlarının ise bekar olması önemlidir. Önceden herhangi bir evlilik yapmamış olmaları da önemlidir.

Gizli Hazineleri Keşfedin

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

meritking meritking güncel giriş kingroyal kingroyal giriş madridbet giriş